Познавайки усилията, които ни е коствало да се подготвим и да завършим подобни състезания, волята и удовлетворението, качеството на живот, които ни дават спорта и по-конкретно бягането, бихме желали да дадем добър пример и заразим възможно повече хора със страстта по този спорт. Нашата цел е хората с увреждания да могат да изпитат тази тръпка, тази страст.

Ние в сдружение “Български ултрамаратони” вярваме, че хората в неравностойно положение също трябва да могат да вземат участие и да изпитат емоциите от едно такова състезание. Сигурни сме, че включването в инициативи като Persenk Ultra Equal, ще подпомогне социалното интегриране на тези състезатели, ще насърчи тяхната индивидуална активност и ще им даде едно напълно заслужено вътрешно удовлетворение и гордост от постигнатите резултати.

Трасетата са съобразени със специфичните изисквания на участниците. За тази цел ние работим със и търсим помощ от организации на хора в неравностойно положение, с които заедно да продоставим тази възможност – да усетят магията на преживяването Persenk Ultra.

Моля, запознайте с наредбата за провеждане на състезанието както и с правилата за участие.

За повече информация очаквайте следващите ни бюлетини или ни пишете на info@persenk-ultra.com.