ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ ОТ ГЕНЕРАЛНИЯ СПОНСОР

КЦМ 2000 ГРУПУважаеми дами и господа,

Персенк Ултра е едно от най-мащабните спортни събития, което за трета поредна година е сред основните приоритети в програмата за корпоративна социална отговорност на КЦМ 2000 Груп. Мащабно както за региона, в който нашата компания работи и се развива, така и за общността на състезателите в планински бягания в България. Многобройните участници от различни държави и континенти допълнително подчертават неговото значение.

Ние в КЦМ 2000 Груп знаем, че качеството на връзката ни с обществото и начинът, по който допринасяме за неговото благоденствие са от изключителна важност за просперитета на компанията. Затова в нашите дарителски и спонсорски програми отделяме такова внимание на спортните и образователни инициативи и на опазването на националното културно наследство.

За мен е удоволствие да се обърна към всички участници в състезанията от програмата на Персенк  Ултра  2015 и лично да ги поздравя за часовете усилена физическа подготовка, които ще вложат, за куража и силата на духа, които ще са им необходими, за да завършат успешно своето състезание. Не забравяйте, че не класирането, а себенадминаването и достигането до финалната линия без травми и наранявания са основните критерии за успешно състезание.

Не на последно място, бих искал да благодаря на целия организационен екип и на всички доброволци в Персенк Ултра, които с всеотдайната си работа и висок професионализъм превърнаха състезанието в най-престижното и очаквано от всички високопланинско бягане в България.

                                                                                                                                                                                       инж. Румен Цонев

                                                                                                                                                  Главен изпълнителен директор
                                                                                                                                                  КЦМ 2000 АД
СПОНСОРИ
ПАРТНЬОРИ
ГЕНЕРАЛЕН СПОНСОР