СПОНСОРИ
ПАРТНЬОРИ
ГЕНЕРАЛЕН СПОНСОР
Обща дистанция: 157,1 км
Обща дистанция: 104,4 км
Обща дистанция: 52, 8 км
Обща положителна денивелация:
7130 D+
Обща положителна денивелация:
4930 D+
Обща положителна денивелация:
2170D+
Категоризация от ITRA:
6 точки за трудност
Категоризация от ITRA:
5 точки за трудност
Категоризация от ITRA:
3 точки за трудност
Планинска трудност: 6
Планинска трудност: 6
Планинска трудност: 5
Квалификационно състезание
за UTMB 2017
Квалификационно състезание
за UTMB 2017
Квалификационно състезание
за UTMB 2017
Контролно време: 44 часа
Контролно време: 30 часа
Контролно време: 10 часа
Старт/Финал:
Асеновград, пл. „акад. Николай Хайтов“
Старт/Финал:
Асеновград, пл. „акад. Николай Хайтов“
Старт/Финал:
с. Орехово
Начало: 19.08.2016г., 18.00 часа
Начало: 19.08.2016г., 18.00 часа
Начало: 20.08.2016г., 10.00 часа